Grafický návrh a spracovanie katalógu záhradnej techniky pre spoločnosť AGF Invest s.r.o. www.gardenmania.sk
Grafický návrh a zalamovanie reklamno-informačného mesačníka Bývanie a reality, pre spoločnosť BÝVANIE A REALITY, s. r. o. www.byvanieareality.sk
Grafický návrh a spracovanie katalógu bicyklov, príslušenstva a doplnkov pre spoločnosť AGF Invest s.r.o. www.bikemania.sk
DTP práce na brožúre Bratislava City & Guide pre spoločnosť Speedy Agency s.r.o. Brožúra je určená pre návštevníkov hlavného mesta, hovoriacich angličtinou resp. nemčinou.
DTP práce na anglickej brožúre Tourist only pre spoločnosť Speedy Agency s.r.o. www.touristonly.sk
Grafické návrhy a spracovanie billboardov, megaboardov, banerov, inzercie a kupónu pre spoločnosť Zama Interiér s.r.o. www.zamainterier.sk
1 2 3 4 5 6
mobil: +421 905 311 115   |   skype: ivan.sokolsky.ywan   |   e-mail:   info@ywan.sk